kugelbahn

  •       ...at the dark end of the street: Wedding • Grüntaler Str. 51 • daily 6pm-1am (+open end)
  • ##Achtung: Am Sonntag, 30.August bleibt die Kugelbahn ausnahmsweise geschlossen!!##